Rahasia Menggunakan Tasbih Kayu


“ Jika bertasbih, pakailah tasbih kayu, jangan gunakan tasbih selainnya, terlebih tasbih digital. Karena tasbih kayu yang sering kita gunakan untuk berdzikir, kelak diyaumil mahsyar, ia akan berubah menjadi pohon yang akan menaungi pengguna nya, sehingga tidak terlalu merasakan panas di hari dimana matahari berjarak sejengkal diatas kepala ”
(Nasehat Hubabah Waliyyah binti Salim AlHamid)
Rahasia Bertasbih Menggunakan Tasbih Kayu Oleh Al-'Allāmah Syaikh Dr 'Alī Jumu'ah ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ - Mufti Mesir :
ﺍﺳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻮﻥ ؛ ﻷﻥ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺭﺑﻨﺎ ﺫﻛﺮ ﺣﺎﻝ ،
Para Masyāyikh (syaikh-syaikh) menganggap baik (menggalakkan) agar berzikir si penzikir akan zikir beserta (dengan menggunakan) Al-Kaun (Alam/Makhluq) ; kerana ‘aqīdah Muslim, sesungguhnya Al-Kaun yang wujud disekililing kita itu berzikir (mengingati) Tuhan kita (Allāh) secara Zikir Ḥāl.
ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺳﻤﻌﻮﺍ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺗُﺴﺒّﺢ ﺫﻛﺮ ﻣﻘﺎﻝ ،
Sesungguhnya (ada dikalangan) Para Ahlullāh (wali-wali Allāh) mereka telah mendengar alam/mahkhlūq itu berzikir secara maqāl (zikir dalam bentuk sebutan/lafaz).
ﺳﻤﻌﻮﻫﺎ ﻭﻳُﻤﻴّﺰﻭﻥ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺨﺸﺐ ﻋﻦ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻋﻦ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻋﻦ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ .
Mereka telah mendengar alam/makhlūq itu (berzikir), dan mereka (telah dapat) membezakan (diantara) zikir tasbih kayu berbanding zikir tasbih batu marmar, berbanding zikir tasbih makhlūq yang hidup melata, berbanding zikir tasbīh besi.
ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻖ ﻋﻨﻬﻢ ﻫﺬﺍ، ﻷﻥ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻳﺘﻌﺒﻬﻢ ﻭﻳﺸﻐﻠﻬﻢ ،
Mereka memohon kepada Allāh Subḥānahu Wa Ta’ālā agar menutup (menghijab) daripada mereka (kurniaan karāmah dapat mendengar alam bertasbīḥ) ini, kerana banyaknya zikir itu (yang mereka dengari) memenatkan dan menyibukkan (jiwa) mereka.
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻜﺸﻒ ﻟﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳُﺤﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻳﻢ، ﺑﻞ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﻳُﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ .
Kerana apabila telah tersingkap bagi mereka (segala kurniaan) ini, mereka tidak suka ianya berterusan, bahkan mereka memohon kepada Allāh Subḥānahu Wa Ta’ālā agar ditutup ke atas mereka kasyaf (singkapan) itu yang mereka tidak mendapat manfaat daripadanya sesuatu pun kecuali "Yaqīn".
ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﻢ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻐﻞ ﻗﻠﺒﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ .
(Apabila) mereka telah sampai kepada (darjat) "Yaqīn", maka tidak berhajat (lagi) bagi mereka keizinan di dalam berterusan pendengaran (perkara ghaib) ini, kerana ianya menyibukkan hati mereka daripada Allāh Subḥānahu Wa Ta’ālā.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳُﺴﺒِﺤﻮﺍ ﺑﺴﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻨﻮﺱ، ﻣﻦ ﺍﻟﻴُﺴﺮ، ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻙ .
Oleh yang demikian, kamu akan melihat mereka suka bertasbih dengan menggunakan Tasbih (yang diperbuat) daripada makhlūq Allāh yang asli (bukan daripada bahan campuran) daripada Zaitūn, Abanūs, Yusr, dan Kūk (Koka).
ﻭﺍﻟﻜﻮﻙ ﻧﺒﺎﺕ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ .
Koka adalah tumbuhan yang hidup di Amerika Latin (Amerika Selatan) dan pada sebahagian negara (beriklim) panas.
ﻓﻴﺼﻨﻌﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤًﺎ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻭﺍ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺪﻭﻡ، ﺍﻟﺒﺄﺱ .
Maka mereka membuat Tasbih daripada kayu itu, dan sedemikian mereka suka berzikir dengan (menggunakan) kayu-kayu, batu-batu, buah-buah, dan pohon itu.
ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻥ ﻳﺬﻛﺮ .
Kerana mereka (ingin) saling bermu’āmalah (berinteraksi) bersama Al-Kaun, dan Al-Kaun itu berzikir (mengingati Allāh).
ﺍﻵﻥ ﻧﺮﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻷﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻭﻳﺠﻠﺲ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﺑﺄﺱ .
Pada hari ini kita melihat sebahagian daripada mereka (orang ramai) (berzikir) dengan menggunakan pembilang automatik dan dia duduk (berzikir), dan seolah-olah dia (sedang) di dalam perlawanan bola berzikir kepada Allāh, pada gambaran zahir ianya (berzikir menggunakan alatan moden itu) tidak mengapa (harus).
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺪ ﺿﻴّﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻠﻪ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴُﺒﺤﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻌﻪ .
Adapun pada makna (hakikatnya), sesungguhnya dia telah menghilangkan ke atas dirinya ikatan bersama makhluk di dalam zikirnya kepada Allāh, kerana Tasbih ini berzikir mengingati Allāh bersamanya.
ﻭﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﻛﺄﻥ ﻛﻞ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﻟﻮﻥ، ﻟﻪ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﺧﻴﻪ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﺗﻰ .
Kita meyaksikan (ada) diantara Wali-Wali Allāh Yang Ṣāliḥ (dapat) melihat zikir itu ke atas Al-Kaun. Seumpama setiap zikir itu ada baginya warna, ada baginya aura yang mana diketahui dengannya seseorang daripada mereka itu akan darjat saudaranya, diketahui akan maqāmnya, dan diketahui dari mana dia datang.

ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺔ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ .
Al-'Allāmah Al-Ustādz Ad-Duktūr 'Alī Jumu'ah ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ .
(Mufti Mesir)
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ وصحبه اجمعين


Posting Komentar untuk "Rahasia Menggunakan Tasbih Kayu"